Samahan n’yo kami sa diskusyon ngayong Dec 7, 2015, Activity Period (3:40-5:40PM) sa Training Room 1, Xavier Hall.